Zadzwoń : 609 293 600

Szkolenia

Aby firma mogła funkcjonować, potrzebuje pracowników. Aby funkcjonowała dobrze, potrzebuje dobrze wyszkolonych pracowników. Doskonale zdajemy sobie z tego sprawę, dlatego też w naszej ofercie nie mogło zabraknąć szkoleń.

Naszą ofertę szkoleniową podzieliliśmy na trzy główne obszary:

 • szkolenia dla personelu IT obsługującego systemy ERP (administratorów i innych osób związanych z obsługą techniczną)
 • szkolenia dla użytkowników biznesowych systemów ERP
 • szkolenia funkcjonalne, przede wszystkim w zakresie twardego i miękkiego HR-u
Na chwilę obecną mamy w ofercie szkolenia dla personelu IT (administratorów i innych osób związanych z obsługą techniczną) obsługującego następujące systemy:

Na życzenie klienta możemy także przygotować szkolenia dla pozostałych obsługiwanych przez nas systemów.

Zakres programowy szkoleń dla personelu IT jest każdorazowo uzgadniany z klientem w celu dopasowania do realnych potrzeb jego pracowników. W bazowy skład szkolenia wchodzą następujące moduły:

 • podstawy administracji systemem operacyjnym używanym przez system ERP i serwer baz danych
 • podstawy administracji serwerem baz danych używanym przez system ERP
 • aspekty bezpieczeństwa systemu operacyjnego, konfiguracji sieci, bazy danych i systemu ERP
 • bezpieczeństwo danych, polityka tworzenia kopii zapasowych i zarządzanie mechanizmami tworzenia kopii zapasowych
 • strojenie wydajnościowe poszczególnych elementów sprzętu, systemu operacyjnego, serwera baz danych i systemu ERP
 • zarządzanie dostępem do systemu ERP (uprawnienia, grupy uprawnień, role, konta użytkowników)
 • pozostałe zagadnienia administracji systemem ERP (zależne od konkretnego systemu)
 • administracja dostarczonymi przez nas rozwiązaniami integracyjnymi
 • podstawy samodzielnego rozwoju rozwiązań integracyjnych
Na chwilę obecną mamy w ofercie szkolenia dla użytkowników biznesowych następujących systemów ERP:

Na życzenie klienta możemy także przygotować szkolenia dla pozostałych obsługiwanych przez nas systemów.

Mamy również w ofercie specjalizowane szkolenia dla pracowników działów personalnego i pozostałych użytkowników systemów kadrowo-płacowych:

Zakres programowy szkoleń dla użytkowników biznesowych jest ściśle zależny od konkretnego systemu. Lista modułów objętych szkoleniem, oraz zakres programowy szkolenia, są każdorazowo uzgadniane z klientem w celu dopasowania do zakresu funkcjonalnego wdrażanego przez klienta systemu ERP, oraz do realnych potrzeb pracowników klienta.

Przykładowy zakres szkolenia z obsługi systemu kadrowo-płacowego dla pracowników działu personalnego:

 • zapoznanie ogólne z programem
 • zakładanie nowej firmy
 • konfiguracja programu (PIT, składki ZUS, urlopy, serie kalendarzy)
 • zakładanie oddziałów firmy
 • dodawanie nowych pracowników (dane osobowe, ustawienia urlopów)
 • wprowadzanie nieobecności
 • rozliczanie nadgodzin
 • zakładanie listy płac
 • naliczenie listy płac
 • wydruki płacowe
 • obsługa kalendarza na pracowniku (urlopy, zwolnienia chorobowe)
 • rozwiązywanie umowy o pracę
 • obsługa dodatkowych świadczeń dla pracowników
 • korekty list płac
 • tworzenie deklaracji PIT i ZUS
 • korekty deklaracji
 • obsługa umów cywilno-prawnych
Na chwilę obecną mamy w ofercie szkolenia z zakresu twardego i miękkiego HR-u, zarówno ogólne, jak i specjalizowane, np. dla operatorów logistycznych, czy jednostek samorządu terytorialnego. Na życzenie klienta możemy także przystosować dowolne szkolenie do specyficznych potrzeb związanych z daną branżą czy specyfiką pracy w jego firmie.

Prowadzimy szkolenia z zakresu miękkiego HR-u przede wszystkim z następujących zagadnień:

 • budowanie zespołów
 • motywowanie pracowników
 • oceny okresowe
 • organizacja działu personalnego

Przykładowy zakres szkolenia z zakresu twardego HR-u:

 • prawo pracy – zagadnienia prawne i praktyczne
 • umowy cywilno-prawne – zagadnienia prawne i praktyczne, zastępowanie umów cywilno-prawnych umowami o pracę
 • ubezpieczenia społeczne
 • zatrudnianie osób niepełnosprawnych – zagadnienia prawne i praktyczne
 • rozwiązywanie stosunku pracy, aneksy i wypowiedzenia zmieniające – zagadnienia prawne i praktyczne
 • czas pracy – planowanie, ewidencjonowanie i rozliczanie
 • urlopy i zwolnienia chorobowe
 • podróże służbowe
 • wyliczanie wynagrodzeń i dokumenty płacowe (teoria oraz praktyka w oparciu o wybrany program)
 • zajęcia wynagrodzenia (komornicze i pozostałe)
 • odpowiedzialność materialna pracowników
 • optymalizacja kosztowa wynagrodzeń
 • prowadzenie dokumentacji pracowniczej (teczki osobowe, listy płac, karty i asygnaty zasiłkowe, ewidencje czasu pracy)
 • obsługa programu Płatnik
 • współpraca z Urzędem Skarbowym, ZUS, GUS, PFRON, kancelariami prawnymi i komorniczymi, oraz Urzędami Miasta
 • kontrole w zakładzie pracy

Dokładny zakres programowy szkolenia jest każdorazowo uzgadniany z klientem w celu dopasowania do jego specyficznych potrzeb, przede wszystkim z uwagi na specyfikę pracy w jego firmie, regulacje prawne dotyczące jego branży i zatrudnianych pracowników, rozmiar firmy czy inne aspekty formalno-prawne, mogące mieć wpływ na poszczególne zagadnienia.