Zadzwoń : 609 293 600

WF-GANG

WF-GANG to zintegrowany system kadrowo-płacowy, przeznaczony do wspomagania pracy działów kadr oraz rachuby płac w przedsiębiorstwach produkcyjnych, handlowych czy usługowych. Może też być z powodzeniem wykorzystany w jednostkach budżetowych.

WF-GANG jest systemem elastycznym, dopasowanym do wymagań różnych podmiotów gospodarczych. Znajduje zastosowanie w przedsiębiorstwach i instytucjach o zróżnicowanym stanie zatrudnienia i różnorodnych systemach wynagradzania, i rozliczania czasu pracy. Program ułatwia prowadzenie ewidencji kadrowej, naliczanie wynagrodzeń i zasiłków z ubezpieczenia społecznego oraz prowadzenie związanych z zatrudnieniem pracowników rozliczeń z Urzędami Skarbowymi i ZUS.

WF-GANG jest w pełni zintegrowany z pozostałymi programami z serii Asseco WAPRO, przede wszystkim systemem finansowo-księgowym WF-FaKir dla Windows. Program współpracuje również z księgą przychodów i rozchodów WF-KaPeR dla Windows i systemem obsługi sprzedaży i magazynów WF-Mag dla Windows w zakresie wymiany danych firmy, pracowników i adresów.

Więcej na stronie http://www.wapro.pl/wapro/biznes/kadry-place.

WF-GANG

Nasza oferta dla programu WF-GANG obejmuje:
  • instalację i konfigurację programu WF-GANG
  • zdefiniowanie w programie elementów wynagrodzeń zgodnie z polityką płacową firmy
  • integrację programu WF-GANG z systemami zewnętrznymi – dowiedz się więcej o naszych usługach integracji systemów IT
  • szkolenia dla użytkowników końcowych programu – dowiedz się więcej o naszej ofercie szkoleniowej
  • szkolenia dla personelu IT zajmującego się bieżącą obsługą programu i związanego z nim sprzętu komputerowego
  • konfigurację cyklicznego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych w serwisie TaniBackup
  • tworzenie i hosting autorskich rozwiązań (raportów) poszerzających możliwości systemu i nie wymagających zakupu dodatkowych licencji
  • usługi konsultingowe w zakresie bieżącego użytkowania programu
  • usługi konsultingowe w zakresie twardego i miękkiego HR-u
  • usługi konsultingowe w zakresie tworzenia projektu systemu motywacyjnego i płacowego dla firmy zgodnie z wizją jej rozwoju