Zadzwoń : 609 293 600

RAKS SQL Kadry i Płace

RAKS SQL Kadry i Płace to kompletny i zintegrowany system usprawniający codzienną pracę pracowników odpowiedzialnych za kadry i rachubę płac w firmach prywatnych, państwowych, spółdzielniach, fundacjach i organizacjach non profit. Gwarantuje dowolność w tworzeniu składników płacowych wynagrodzenia. Pozwala na wprowadzanie własnych formuł wyliczania składników płac. Aplikacja może funkcjonować samodzielnie lub w połączeniu z pozostałymi modułami RAKS SQL tworząc jedną całość. Program współpracuje z bankowymi systemami rozliczeniowymi Home Banking, automatycznie generuje dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe do urzędów skarbowych i ZUS, w pełni współpracując z najnowszą wersją programu Płatnik.

Więcej na stronie http://www.raks.pl/kadry-i-place.

Nasza oferta dla programu RAKS SQL Kadry i Płace obejmuje:

RAKS SQL Kadry i Płace

  • instalację i konfigurację programu RAKS SQL Kadry i Płace
  • zdefiniowanie w programie elementów wynagrodzeń zgodnie z polityką płacową firmy
  • integrację programu RAKS SQL Kadry i Płace z systemami zewnętrznymi – dowiedz się więcej o naszych usługach integracji systemów IT
  • szkolenia dla użytkowników końcowych programu – dowiedz się więcej o naszej ofercie szkoleniowej
  • szkolenia dla personelu IT zajmującego się bieżącą obsługą programu i związanego z nim sprzętu komputerowego
  • konfigurację cyklicznego tworzenia kopii bezpieczeństwa danych w serwisie TaniBackup
  • tworzenie i hosting autorskich rozwiązań (raportów) poszerzających możliwości systemu i nie wymagających zakupu dodatkowych licencji
  • usługi konsultingowe w zakresie bieżącego użytkowania programu
  • usługi konsultingowe w zakresie twardego i miękkiego HR-u
  • usługi konsultingowe w zakresie tworzenia projektu systemu motywacyjnego i płacowego dla firmy zgodnie z wizją jej rozwoju